Villkor laddstation

Villkor för aktiverad laddstation – 2022-06-01
Bilaga 1 i avtal “Hyreskontrakt för Bilplats” BRF Bageriet 2, Malmö.

Tillfällig begränsning av dygnstider för laddning
Tilldelad laddtid för elfordon: 22.30-09.00 (individuella skillnader meddelas till respektive hyresgäst)

Bakgrund
Hyresvärden Brf Bageriet 2 (hädanefter Föreningen) debiteras en av leverantören en månatlig effektavgift på (för närvarande) SEK117.50 inkl moms per kW som baseras på den högsta snitteffekten över en timme som uppnåtts under månaden för fastigheten. Eftersom Föreningens laddsplatser ännu inte är försedda med möjlighet att pausa pågående under tiden då fastighetens övriga förbrukning är hög kan denna laddning av el- och hybridfordon öka Föreningens effektavgift. Däremot regleras laddeffekten under övriga tiden, baserat på fastighetens förbrukning, mellan 4.1 kW och upp till max som är satt till 11 kW (för 3-fas).

Syfte
Den tillfälliga begränsningen av laddtiderna är införd för att Föreningen inte ska drabbas av ökad effektavgift tills dess effektbegränsning är installerad.

Föreslagen metod
Elbilar och laddhybrider kan ofta konfigureras så att de endast accepterar laddning inom specifika tidsintervall även om laddning aktiverats på laddplatsen.

Hyresgästens åtagande under detta avtal
Hyresgästen på bilplatsen med aktiverad laddstation åtar sig att inte ladda elfordon på bilplatsen utanför den tilldelade laddtiden och åtar sig att stå för de för Föreningen uppkomna kostnaderna, till Föreningens självkostnad, vid brott mot avtalet. Uppkomna kostnader vid brott mot avtalet kommer att faktureras hyresgästen.

Villkorsändringar
Vid ändring av ”Bilaga 1, Villkor för aktiverad laddstation”, åtar sig hyresvärden att informera hyresgästen minst två månader innan ändringen införs. Uppkomna kostnader (effektavgiften) baseras oavsett på Eons debitering till föreningen.