Villkor laddstation

Villkor för aktiverad laddstation – 2020-10-28
Bilaga 1 i avtal ”Hyreskontrakt för Bilplats” BRF Bageriet 2, Malmö.

Tillfällig begränsning av dygnstider för laddning
Tilldelad laddtid för elfordon: 23.00-09.00

Bakgrund
Hyresvärden Brf Bageriet 2 (hädanefter föreningen) debiteras en av leverantören en månatlig effektavgift på (för närvarande) SEK110.50 inkl moms per kW som baseras på den högsta snitteffekten över en timme som uppnåtts under månaden för fastigheten. Eftersom föreningens laddsplatser ännu inte är försedda med en effektbegränsning baserad på total effekt och laddning under tiden då fastighetens övriga förbrukning är hög kan denna laddning av el- och hybridfordon öka föreningens effektavgift.

Syfte
Den tillfälliga begränsningen av laddtiderna är införd för att föreningen inte ska drabbas av ökad effektavgift tills dess effektbegränsning är installerad.

Föreslagen metod
Elbilar och laddhybrider kan ofta konfigureras så att de endast accepterar laddning inom specifika tidsintervall även om laddning aktiverats på laddplatsen. Bageriet 2 har konfigurerat laddningssystemet så att endast hyresgästen på den specifika bilplatsen kan ladda på just denna.

Hyresgästens åtagande under detta avtal
Hyresgästen på bilplatsen med aktiverad laddstation åtar sig att inte ladda elfordon på bilplatsen utanför den tilldelade laddtiden och åtar sig att stå för de för föreningen uppkomna kostnaderna, till självkostnad, vid brott mot avtalet.

Uppkomna kostnader vid brott mot avtalet kommer att faktureras hyresgästen.

Administration
I månadsavgiften ingår en mobilapp från Wallbe för administration av Laddstationen. Hyresgästen får ett konto med email-adress kopplad till Wallbe-konto.

Villkorsändringar
Vid ändring av ”Bilaga 1, Villkor för aktiverad laddstation”, åtar sig hyresvärden att informera hyresgästen minst två månader innan ändringen införs.