Trivselregler

Att leva och bo på Bageriet 2 i Malmö
För oss som bor i Brf Bageriet 2 är den gemensamma trivseln på ett sätt lätt att åstadkomma. Vi bor och äger tillsammans fina och välgjorda hus. Vi har alla samma intresse av att boendet är trevligt och bekvämt. Husen har de moderna egenskaper som behövs för att boendet ska vara riktigt bra. Det är tyst och lätthanterligt.

Skillnaden mellan att bo i bostadsrätt och hyresrätt är ganska stor. När du köper en lägenhet, köper du egentligen inte den fysiska bostaden utan blir delägare i fastigheten. Du får rätt att nyttja lägenheten som bostad men får samtidigt också ansvar gentemot hela bostadsrättsföreningen. Det innebär inte bara en skyldighet att ta väl hand om den egna bostaden utan också att tillsammans med övriga medlemmar ta ansvar för gemensamma utrymmen i huset.

Ansvarsfördelningen mellan dig och föreningen finns reglerad i föreningens stadgar. Förenklat gäller att du ansvarar för din lägenhet och att föreningen ansvarar för själva fastigheten, exempelvis skötsel och underhåll av fasad, trapphus och innergård.

Trivsel handlar om hur vi som grannar umgås med varandra. Vissa saker är självklara men ibland är behoven lite otydligare för grannskapet. Då är den bästa lösningen att prata med dem som det berör. Det kan t.ex. handla om att man är extra känslig för olika typer av störningar.

Har du funderingar kring hur huset fungerar eller borde fungera så kan du läsa i Bopärmen, här på hemsidan eller fråga styrelsen.

Föreningen har vissa bestämmelser för att smidigt och enkelt hantera vissa frågor. I Bopärmen finner du bl a bestämmelser för:

  • Renovering och ombyggnation
  • Akut skada och felanmälningar
  • Avgifter
  • Brandskyddsregler – tänk på att däck m m får inte förvaras på din p-plats i garaget av brandskyddsskäl.
  • Andrahandsuthyrning – tänk på att styrelsen måste bevilja uthyrningen och att du blir hyresvärd till den som hyr i andra hand.
  • Överlåtelse av bostadsrätt – tänk på att styrelsen måste godkänna försäljningen.
  • Källarförråd, garage samt barnvagns- och cykelförråd.

Utöver vad som sägs i Bopärmen eller på föreningens hemsida finns några särskilt viktiga påpekanden:

Säkerhet och grannsamverkan
Brf Bageriet 2 ligger i ett område där många människor rör sig. Det är därför viktigt att du, när du passerar genom ytterdörr eller garageport, tar för vana att kontrollera att dörren/porten säkert går i lås. Släpp inte in okända utan att fråga om deras ärende i huset. Servicefolk och andra med legitima ärenden har normalt egen nyckel eller portkod. Lämna heller inte trapp- eller källardörrar uppställda utan tillsyn. Meddela gärna grannarna om du ska vara bortrest länge. Be dem t ex ta hand om din tidning.

Balkonger och ytterväggar
Grillning är tillåten på balkongen och innergården med el- eller gasolgrill. Tänk på att det inte är tillåtet att ha gasolbehållare större än 5 liter i lägenheten, och inte större än 30 liter på balkongen.
Är balkongen inglasad är dock endast 5 liter tillåtet även på balkongen. Det är absolut förbjudet att förvara gasolbehållare i källarförrådet.
Balkong och brandskydd – se här för mer info.
Kolgrill är endast tillåten på innergården. Tändvätska får ej användas.

Har du behov av en parabol får du ställa den inne på balkongen men inte sätta den på husets ytterväggar då dessa är så konstruerade att man inte får borra eller ta upp hål i dem. Av samma skäl får du inte heller sätta upp markiser, men styrelsen kan ge tillstånd efter godkännande av utseende och konstruktion.

Balkonglådor får hängas på balkongräckets insida. När du vattnar dina blommor, tänk på att grannarna på balkongerna nedanför kanske inte uppskattar att vattnet också kommer dem tillgodo. Man får inte heller lov att hur som helst hälla ut vatten eller liknande. Om du ändå måste göra något som gör att det kan droppa ner vatten på balkongen under så se till att ha dina grannars godkännande först!

Vi rekommenderar färgkod RAL 7016, antracitgrå.

Renoveringsarbete
Våra lägenheter har nu fått några år på nacken med mer renoveringar som följd. Vi har därför förtydligat våra trivselregler kring renoveringsarbete.
Följande tider är det tillåtet att borra och hamra och utföra annat ljudligt renoveringsarbete (men övriga tider är det inte tillåtet):
– Vardagar mellan kl 8-20
– Helger mellan kl 10-18
Även om det är tillåtet att renovera på dagtid, så uppmanar vi dig ändå att i förväg informera dina grannar, om du har större renoveringsarbeten på gång.

Störningar
Föreningen står för öppenhet och tolerans i boendegemenskapen, men skulle problem ändå uppstå med störningar utöver det acceptabla, t ex högljudda fester sena timmar, bör de som upplever situationen som besvärande först tala med grannen innan ärendet förs vidare till styrelsen – detta räcker nästan alltid. Om du tycker att det känns jobbigt, kan du prova att skriva en rad i Facebook-gruppen eller kontakta styrelsen som har mandat att vidta lämpliga åtgärder.
Tänk på att en infolapp i trapphuset eller grannarnas brevlåda inför en fest oftast ökar störningstoleransen mångfalt.

Rökning i trapphus, hiss eller andra gemensamma utrymmen är inte tillåten.

När kan man ringa störningsjouren?
När man ringer störningsjouren, skickas en väktare ut för att (förhoppningsvis) lösa det upplevda problemet. En sådan utryckning kostar några tusenlappar. Om väktarrapporten bekräftar att utryckningen var befogad, så får den störande grannen stå för kostnaden. I annat fall debiteras anmälaren för hela avgiften.

Felanmäla hissar
För att så långt som möjligt undvika onödiga kostnader för hissreparatörer, framförallt på kvällar och helger, vill vi att du felanmäler hissarna med ett mejl till oss i styrelsen.
Telefonnumret inne i hissen, till Kones kundservice, ska bara användas i nödfall om det föreligger någon akut risk för skada på person eller egendom. Blir du fast inne i hissen, ska du självklart trycka på nödknappen.

Innergård
De fina innergårdarna tillhör alla boende i föreningen. Med god kommunikation går det oftast utmärkt att samsas om utrymmet, så informera gärna grannarna i förväg om du planerar ett större arrangemang utomhus.

Husdjur på innergård
Husdjur får naturligtvis visats på innergården. Men håll uppsikt över ditt husdjur – och vad gäller hundar så ska den vara kopplad, för allas trevnad. Hundar får heller inte rastas på innergården.