Viktig info från BoNea

Nya rutiner för avisering!
Vår ekonomiska förvaltare BoNea lanserar nu nya rutiner för avisering och betalning av månadsavierna.
Från och med 1 oktober byter också BoNea kundportal.
Läs PDF här: Ny rutin för betalning av avi/hyra.
Se vårt Nyhetsbrev här: Ändringar hos Bonea.