Utflyttning

Information för dig som just har sålt din lägenhet

Du som just har sålt din lägenhet i Bageriet 2 har säkert mängder av praktiska saker att ordna när det närmar sig! Den här lilla checklistan har som syfte att göra processen lite lättare för dig.

Varmt lycka till med allt! Vi hoppas du kommer stortrivas i ditt nya hem!

Adressändra
Anmäl din adressändring i god tid så du inte missar något roligt och viktigt!  

Vår förvaltare Nabo har fått information om din försäljning och ändrar namn och adress på kommande inbetalningar. Tänk på att din elavgift för bostaden och även för eventuell laddplats kommer i efterskott. Be mäklaren hjälpa till med att göra en avräkning. Glöm inte att ta bort eventuellt autogiro-medgivande av avgiften.

Bopärm
Det ska finnas en bopärm från PEAB i din lägenhet med manualer och bruks-anvisningar. Lämna kvar den i bostaden till köparen. Bilägg gärna eventuella nytillkomna papper som hör till bostaden och skriv gärna en lapp med aktuella grind- och portkoder. Det brukar kännas bra för den som flyttar in.

Besiktning
Hade du punkter från 5-års-besiktningen som är åtgärdade? Leta gärna fram besiktningsprotokollet och lämna det i bopärmen, så att köparen också får information om vad som är gjort. 

Brandvarnare
Vi uppskattar om du låter dina funktionsdugliga brandvarnare sitta kvar monterade i din bostad så håller vi huset och boende trygga. 

Bredband, TV och telefon
Kom ihåg att säga upp ditt avtal med Telia. Du måste göra detta även om du inte haft några extratjänster utöver basutbudet!
Och så ska du givetvis lämna kvar router, TV-boxar och fjärrkontroller som hör till lägenheten.
Har du koll på vad som gäller dit du flyttar? Det kan vara en jobbig tid om inte bredbandet fungerar direkt!  

Cykelparkering
Glöm inte ta med din cykel! 🙂 Det är lätt hänt! 

Deklaration
I januari året efter försäljningen skickar Nabo hem en kontrolluppgift till dig. Där finns alla de uppgifter som du behöver för att deklarera försäljningen.

Du missar väl inte att du har rätt att göra avdrag i deklarationen för ditt kapitaltillskott till föreningen och på så sätt minska din vinstskatt (eller öka förlustavdraget)? Kapitaltillskottet beräknas på de amorteringar som gjorts på föreningens lån under den tid du har ägt bostadsrätten. Det kan bli en slant om du har bott länge hos oss…

Elavtal
Tänk på att din elavgift såväl för lägenheten som eventuell laddplats kommer i efterskott på avgiftsavin. Du ska göra en avräkning och överenskommelse med köparen vid försäljningen. Mäklaren brukar hjälpa till! Kom ihåg att skaffa nytt elavtal till din nya bostad så du inte famlar i mörker de första dagarna.  

Facebook
Du är förmodligen inte längre lika intresserad av alla vardagliga händelser i våra hus och kvarter, det är snart dags att lämna/gå ur gruppen Bageriet 2 om du varit medlem.  

Förråd
Kom ihåg att tömma och städa ur förrådet helt och hållet. Lämna det sedan olåst eller lämna nyckeln till köparen. Det är bra om köparen fått reda på vilket förråd som hör till lägenheten.

Försäkring
I vår förening har du haft bostadsrättstillägget inkluderat. Kolla vad som gäller dit du flyttar så du är rätt försäkrad från första stund! 

Namnskyltar
Ändring av namnskyltar beställs av oss i styrelsen och kommer att bytas ut av vår fastighetsskötare när du flyttat ut och din köpare flyttar in. 

Nycklar
Utöver lägenhetsnycklarna ska du också överlämna fjärrkodsöppnaren till bilgrinden samt nycklarna till postfacket till köparen på tillträdesdagen. Har du hyrt garageplats ska du återlämna “blippen” till garaget till styrelsen. 

Port- och grindkod
Hjälp köparen och slipp frågor genom att lämna en lapp i lägenheten med portkod respektive grindkod.