Underhållsansvar

Ert ansvar
Ni som bostadsrättsinnehavare ansvarar för reparationer och underhåll av er lägenhet (exkl. balkong/uteplats).
Behöver något repareras eller underhållas i er lägenhet måste ni själv kontakta en hantverkare för att få problemet åtgärdat och stå för kostnaden.
Enklare underhåll av balkong/uteplats som tillhör enskild lägenhet ska skötas av bostadsrättsinnehavaren, medan föreningen ansvarar för större underhåll så som tak, väggar, målning osv.

Föreningens underhållsansvar
Föreningen ansvarar för underhåll och tillsyn av gemensamma utrymmen och anordningar, exempelvis fasader, tak och trapphus med mera. (inkl. vid behov balkonger/uteplatser).

Större förändringar i lägenheten
Styrelsens tillstånd krävs om du ska utföra en åtgärd som innefattar:
-ingrepp i bärande konstruktion
-ändring av befintlig ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten
-inglasning av balkong/uteplats
-annan väsentlig ändring av lägenheten

Att montera markiser, lampor, och paraboler mm på fasaden är inte tillåtet utan tillstånd från styrelsen. Detta för att undvika felaktiga ingrepp i fasaden som bl a kan leda till fuktproblem.

Observera att innehavare är ansvarig för uppkomna skador och kan bli skadeståndsskyldig för både återställande av fasaden och eventuella följdskador på fastigheten.

Skadedjur
Du är skyldig att anmäla skadedjur till styrelsen.