Parkering

Garageplatser eller uteparkering
Bostadsrättsföreningen Bageriet 2 har 40 garageplatser varav 10 är försedda med laddstation för elbil och laddhybrider. Medlemmar som betalar för och använder laddstationen har företräde till de garageplatser som är försedda med laddstation (men inte generellt företräde till en garageplats i händelse av kö).
Föreningen har även 11 uteparkeringar.
Om ni vill hyra en plats kontaktar ni styrelsen.

Parkeringstillstånd
Vi låter AimoPark bevaka uteparkeringen och kräver därför ett s k digitalt parkeringstillstånd som kopplas till fordonets registreringsnummer.
Sådana digitala tillstånd tillhandahålls av styrelsen.

Hyra
Betalning av hyran sker via samma avi som månadsavgiften:
Garageplats: 1000 kr per månad.
Uteparkering: 700 kr per månad. Parkering på den gemensamma gården.
MC-plats eller Lådcykel: 250 kr per månad. Plats i garage. En av MC-platserna kan nyttja en av de 10 laddstationerna.
Nyttjande av laddstation kostar f.n. 300 kr per månad utöver garageplatsen och därefter 1.59 kr per förbrukad kWh. Debitering sker via samma avi som månadsavgiften.

Uppsägning
Vid uppsägning av garageavtal/uteparkeringsavtal ska ”uppsägningsraden” på sista sidan i kontraktet skrivas under och skickas in. Uppsägningstiden är 3 hela kalandermånader.
Avtalet för garageplats/uteparkering avslutas dock automatiskt om ni säljer er bostadsrätt, och upphör samma datum som avflytt (uppsägning behövs ej).
Den nya köparen måste alltså sätta upp sig i kö för att hyra en plats.

Uppsägning/aktivering laddstation
Uppsägning/aktivering av laddstation ska ske minst en kalendermånad före start/avslut.