Information för mäklare

Överlåtelser
Bonea sköter föreningens ekonomiska förvaltning och administration vid överlåtelser.

Boende kan själv hämta ut bostadsrättsinformation genom att logga in på https://bonea.realportal.nu med login-informationen man hittar på sin avgiftsfaktura.

Kontaktperson
För mer information, kontakta vår förvaltare Bonea på info@bonea.se

Årsredovisningar och stadgar
Föreningens årsredovisningar och stadgar finns tillgängliga här