Information för mäklare

Brf Bageriet 2 har genom fusion i mars 2023 uppgått i Brf Bageriet 1 (organisationsnummer 769617-1425). Informationen nedan avser de båda husen med adress:

 • Helsingborgsgatan 14/Monbijougatan 20 (hus C)
 • Helsingborgsgatan 12/Monbijougatan 18 (hus D)

Nabo Malmö AB sköter föreningens ekonomiska förvaltning och administration vid överlåtelser.

Vi har en stabil ekonomi. Under perioden 2018 till 2020 sänktes avgiften med totalt 15%. Från och med 2023 har avgiften höjts med ca 8,1%, men ligger fortfarande under 2014 år avgiftsnivå.
Samtliga lägenheter är utrustade med egna tvättmaskiner och torktumlare och därför saknas gemensam tvättstuga. I källarplan finns lägenhetsförråd, barnvagns- och cykelrum. På gården finns miljöhus med källsortering.
Föreningen tillämpar tillsyn i samband med överlåtelsen. Mäklaren tar fram förslag på tidpunkt med köpare och säljare och stämmer av detta med föreningens styrelse. Observera att tillsynen inte är någon besiktning och den ersätter inte köparens egen undersökningsplikt. Syftet med tillsynen är endast att kontrollera de delar som faller under föreningens ansvar.

El, bostadsförsäkring, TV, bredband och telefoni
Vi har ett gemensamt elavtal via Eon där de fasta avgifterna ingår i månadsavgiften medan den rörliga delen debiteras på månadsfakturan (kvartalsvis i efterhand). För närvarande fördelas elförbrukningen enligt schablon efter andelstal (boyta) och inte efter den faktiska förbrukningen. Under 2023 kommer nya elmätare installeras och därefter kommer föreningen återgå till individuell mätning och debitering.

Vi har gemensamt bostadsrättstillägg på försäkringen, så detta behöver inte köparen ha i sin hemförsäkring (men hemförsäkring bör man dock förstås ha).

Vi har en mycket fördelaktig gemensam anslutning till Telia för telefoni, tv och bredband (Telia Triple play). Denna kostar för närvarande 208 kr/mån och då ingår Telias basutbud (f.n. 16 kanaler och hastighet 100/10 Mbit/s). Detta går inte att säga upp, men boende kan uppgradera med t.ex. högre hastighet i bredbandet eller större kanalpaket för TV:n. Våra boende måste ha ett eget konto hos Telia, men ska begära att anslutas till vårt gemensamma Triple-play-konto. Telefonnummer från befintligt abonnemang kan utan extra avgift flyttas över till det kollektivt tecknade abonnemanget med IP-telefoni (del av Triple play).

Med andra ord, innan eventuell köpare flyttar in bör hen ha sagt upp sina befintliga elavtal, bredband/tv/telefoni-avtal, och potentiellt bostadsrätts-tillägg på sin nuvarande hemförsäkring.

Parkering
Föreningen har 40 garageplatser i fastighetens källare, varav 10 st är försedda med laddstation för el-/hybridbilar. Ofta finns det någon enstaka ledig plats eller är liten kö till platser i garage för 1000kr/mån. För laddplatserna tillkommer en månadskostnad på 300 kr (utöver ordinarie avgift på 1000 kr) samt debitering för förbrukade kWh. På gården utomhus (bakom grind som är låst kvällar/nätter) finns 11 st parkeringsplatser för 700kr/mån. I garaget finns även platser för MC, lådcyklar/cykelkärror till en månadskostnad av 250 kr.
Kontakta föreningen för upplysning angående om det för närvarande finns lediga garage- och parkeringsplatser.

Underhåll
Vi har inga större renoveringar planerade då våra byggnader fortfarande är relativt nya (nybyggnadsår 2014). Vi följer en underhållsplan som upprättades 2017 och som sträcker sig fram till 2036. Under åren 2019-2022 har följande underhåll genomförts:

 • Installation av 10 laddplatser för el-/hybridbilar i garaget.
 • Byte av gräsmattor samt förnyelse av planteringar i trädgårdarna 2020, bygge av pergola 2021, och fortsatt förnyelse har gjorts även under 2022, inkl. installation av permanent grill.
 • Byte till energisnåla och miljövänliga LED-ljuskällor såväl inomhus som utomhus.
 • Byte av spillvattenpump.
 • Rengöring och inställning av samtliga frånluftsdon.
 • Underhållsspolning av avloppsstammar samt lägenhetsavlopp.
 • Rensning av frånluftskanaler, byte av UV-ljus.
 • Målning av entréer, utvändiga trappor, miljöhus samt staket vid uteplatser. (klart)

Planerat underhåll för 2023:

 • Bättringsmålning av trapphus.
 • Byte av elmätare.

Godkänna medlemskap och Delat ägande
Vi hanterar ansökningar om medlemskap löpande och tar alltid en kreditupplysning innan vi godkänner nytt medlemskap.
Föreningen godkänner delat ägande mellan ex. förälder och barn. Krav på minsta ägarandel vid delat ägande är 15% och minst en av ägarna måste bo i lägenheten. Föreningen godkänner ej juridisk person som medlem.

Årsredovisningar och stadgar
Föreningens årsredovisningar och stadgar finns tillgängliga här

Övrigt
Mer information så som trivselregler och annan information finns på vår hemsida bageriet2.se.

Öresunds Fastighetsservice svarar för den tekniska förvaltningen.
Vi har inga speciella åtaganden för medlemmarna, så som gårds- eller trappstädning.

Fastigheten är handikappvänlig med automatiska dörröppnare och tillgång till garage och förråd med hiss från samtliga trapphus.

Vid tillträdet kan den nyinflyttade ansöka om medlemskap i föreningens Facebookgrupp som fungerar som informationskanal mellan de boende. Bobrev/Nyhetsbrev med information från styrelsen skickas också regelbundet ut till boende.

Kontakt
Mäklare kan beställa s.k. mäklarbild online via maklarservice.com.
För frågor till vår förvaltare utöver mäklarbild, så hänvisar vi till Nabos kontaktformulär på Nabo.se/kontakt

Föreningens adress:
Brf Bageriet 2
c/o Nabo Malmö AB
Fosievägen 15
214 31 Malmö

Det går även bra att kontakta ordförande eller styrelsen på eller om mäklare eller potentiella köpare har fler frågor.