Information för mäklare

BoNea Förvaltning AB sköter föreningens ekonomiska förvaltning och administration vid överlåtelser.

Vi har en god ekonomi. Föreningen sänkte avgiften med 10 % under 2018 och med ytterligare 5 % from 1 januari 2020. Avgifterna är oförändrade 2021.
Samtliga lägenheter är utrustade med egna tvättmaskiner och torktumlare och därför saknas gemensam tvättstuga. I källarplan finns lägenhetsförråd, barnvagns- och cykelrum. På gården finns miljöhus med källsortering.
Föreningen tillämpar tillsyn i samband med överlåtelsen. Mäklaren tar fram förslag på tidpunkt med köpare och säljare och stämmer av detta med föreningens styrelse.

El, bostadsförsäkring, TV, bredband och telefoni
Vi har ett gemensamt elavtal via Eon där de fasta avgifterna ingår i månadsavgiften medan den rörliga delen debiteras på månadsfakturan (kvartalsvis i efterhand).  På grund av pågående garantiarbeten efter 5-årsbesiktningen på elmätarutrustningen, så fördelas elförbrukningen för närvarande enligt schablon efter andelstal (boyta) och inte efter den faktiska förbrukningen.

Vi har gemensamt bostadsrättstillägg på försäkringen, så detta behöver inte köparen ha i sin hemförsäkring (men hemförsäkring bör man dock förstås ha).

Vi har en mycket fördelaktig gemensam anslutning till Telia för telefoni, tv och bredband (Telia Triple play). Denna kostar för närvarande 208 kr/mån och då ingår Telias basutbud (f.n. 16 kanaler och hastighet 100/10 Mbit/s). Detta går inte att säga upp, men boende kan uppgradera med t.ex. högre hastighet i bredbandet eller större kanalpaket för TV:n. Våra boende måste ha ett eget konto hos Telia, men ska begära att anslutas till vårt gemensamma Triple-play-konto. Telefonnummer från befintligt abonnemang kan utan extra avgift flyttas över till det kollektivt tecknade abonnemanget med IP-telefoni (del av Triple play).

Med andra ord, innan eventuell köpare flyttar in bör hen ha sagt upp sina befintliga elavtal, bredband/tv/telefoni-avtal, och potentiellt bostadsrätts-tillägg på sin nuvarande hemförsäkring.

Parkering
Föreningen har 40 garageplatser i fastighetens källare, varav 10 st är försedda med laddstation för el-/hybridbilar. Ofta finns det någon enstaka ledig plats eller är liten kö till platser i garage för 1000kr/mån. För laddplatserna tillkommer en månadskostnad på 300 kr (utöver ordinarie avgift på 1000 kr) samt debitering för förbrukade kWh. På gården utomhus (bakom grind som är låst kvällar/nätter) finns 11 st parkeringsplatser för 700kr/mån. I garaget finns även platser för MC, lådcyklar/cykelkärror till en månadskostnad av 250 kr.
Kontakta föreningen för upplysning angående om det för närvarande finns lediga garage- och parkeringsplatser.

Underhåll
Vi har inga större renoveringar planerade då våra byggnader fortfarande är relativt nya (nybyggnadsår 2014). Vi följer en underhållsplan som upprättades 2017 och som sträcker sig fram till 2036. Under 2019 och 2020 har följande underhåll genomförts:

  • Installation av 10 laddplatser för el-/hybridbilar i garaget
  • Byte av gräsmattor samt förnyelse av planteringar i trädgårdarna
  • Byte till energisnåla och miljövänliga LED-ljuskällor
  • Byte av spillvattenpump
  • Rengöring och inställning av samtliga frånluftsdon

Pågående underhåll som fortsätter under 2021 är bl a:

  • Rengöring av ventilationskanaler samt OVK
  • Målning av trapphus, entréer, miljöhus mm
  • Byte av elmätare för individuell avläsning (IMD)
  • Fortsatt utbyte till LED-belysning

Godkänna medlemskap och Delat ägande
Vi hanterar ansökningar om medlemskap löpande och tar alltid en kreditupplysning innan vi godkänner nytt medlemskap.
Föreningen godkänner delat ägande mellan ex. förälder och barn. Krav på minsta ägarandel vid delat ägande är 15% och minst en av ägarna måste bo i lägenheten. Föreningen godkänner ej juridisk person som medlem.

Årsredovisningar och stadgar
Föreningens årsredovisningar och stadgar finns tillgängliga här

Övrigt
Boende kan själv hämta ut bostadsrättsinformation genom att logga in på Nabo.se.
Inloggningsinformation hittar man på sin avgiftsfaktura.

Mer information så som trivselregler och annan information finns på vår hemsida bageriet2.se.

Sydsverige Entreprenad AB svarar för den tekniska förvaltningen.
Vi har inga speciella åtaganden för medlemmarna, så som gårds- eller trappstädning.

Fastigheten är handikappvänlig med automatiska dörröppnare och tillgång till garage och förråd med hiss från samtliga trapphus.

Vid tillträdet kan den nyinflyttade ansöka om medlemskap i föreningens Facebookgrupp som fungerar som informationskanal mellan de boende. Bobrev med information från styrelsen skickas också regelbundet ut till boende.

Kontaktpersoner
För mer information, kontakta vår förvaltare BoNea på
Brf Bageriet 2
c/o BoNea Förvaltning AB
Fosievägen 15
214 31 Malmö

Det går även bra att kontakta ordförande eller styrelsen på eller om mäklare eller potentiella köpare har fler frågor.