Dina personuppgifter

För att uppfylla kraven i dataskyddslagen (GDPR) har bostadsrättsföreningen tagit fram en policy för hur vi behandlar dina personuppgifter.
Du hittar policyn här:
Personuppgiftspolicy_BrfBageriet2.pdf