Försäkring

Föreningens fastighetsförsäkring ligger i Länsförsäkringar. Du som är medlem i föreningen behöver inte teckna något eget bostadsrättstillägg, då detta redan finns i bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring.

Om du har ett försäkringsärende som går under bostadsrättstillägget kontaktar du själv Länsförsäkringar och anmäler på telefon 040-6338000. Uppge föreningens organisationsnummer 769618-4477.