Brandskydd

En bostadsrättsförening har skyldighet att vidta vissa åtgärder för brandskyddet i föreningens fastigheter. Här finner du information om hur Brf Bageriet 2 bedriver systematiskt brandskyddsarbete (SBA).
Se fullständig dokumentation här: SBA_BrfBageriet2.pdf?media=1674402735

Brandsäkerhet i Brf Bageriet 2 – Information till boende
Vanligtvis växer en brand långsamt den första minuten, sedan kan förloppet gå väldigt fort. På bara några minuter kan ett helt rum vara rökfyllt och i värsta fall övertänt. Så snabbt kan inte räddningstjänsten vara på plats. Därför är det viktigt att ta brandsäkerheten på allvar. Många små delar bidrar till ett bra brandskydd. Tidig varning, fungerande utrymningsvägar och omedelbar utrymning kan vara skillnaden mellan en vanlig brand och en katastrof.

Styrelsen för Bageriet 2 har tagit fram ett material som beskriver hur vi ska bedriva vårt brandskyddsarbete. Se länk ovan.

Övergripande brandskyddspolicy för Brf Bageriet 2
Alla som bor i Brf Bageriet 2 ska känna till hur de ska förebygga brand samt vad de ska göra om brand utbryter i den egna lägenheten eller i byggnaderna i övrigt.
Styrelsen har det övergripande ansvaret för brandskyddet. Brandskyddsanordningarna i gemensamma utrymmen ska kontrolleras regelbundet och hållas i brukbart skick.
De boende ansvarar för brandskyddet i lägenhet och tillhörande förråd.

Vem ansvarar för vad

Bostadsrättsföreningens styrelse har ansvar för det systematiska brandskyddsarbetet i föreningen. Styrelsen ansvarar för skötsel och regelbundna kontroller av brandskyddsinstallationerna i byggnaderna och för att dessa kontroller dokumenteras. Två gånger per år kontrolleras brandskyddsmaterial och släckutrustning av en extern firma som föreningen har tecknat avtal med.

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för brandskyddsåtgärder i lägenheten. Den som hyr ut sin bostad i andra hand har fortfarande ansvaret gentemot föreningen och ansvarar också för att hyresgästen får den brandskyddsinformation som riktar sig till de boende.

Utrymningsvägar

Våra lägenheter har två olika utrymningsvägar – den ena är via trapphuset, den andra är via fönster eller balkong.
Trapphusen ska hållas fria från sådant som är brännbart eller som hindrar framkomligheten vid en utrymning. Barnvagnar, tidningspapper, kartonger eller dylikt får alltså inte förvaras i trapphusen.

Brandvarnare

Samtliga lägenheter är utrustade med batteridrivna brandvarnare.
De boende ansvarar för att brandvarnare är uppsatt på lämplig plats i lägenheten och att dessa kontrolleras regelbundet. Byte av batteri i lägenheternas brandvarnare ska göras årligen.

Släckutrustning

Pulverbrandsläckare finns i garaget. Räddningsverket rekommenderar att boende också har en pulversläckare på minst 6 kg i lägenheten.

Brandceller

Bostadshusen är indelade i olika utrymmen – brandceller – mellan vilka en brand inte ska kunna sprida sig vidare inom en viss tid. Det är väldigt viktigt att dörrarna mellan olika brandceller hålls stängda.
Lägenheter på plan 1 har särskild dörrstängare installerad på entrédörren. De boende ansvarar för att dörrstängaren fungerar.

Brandfarliga varor

Vissa ämnen är så brandfarliga att det finns särskilda bestämmelser för hur de får hanteras och förvaras. Grundregeln är att du endast får förvara brandfarliga varor för hushållets behov. I källarförråden får ingen förvaring av brandfarliga varor göras. Observera också att däck inte får förvaras i garaget av brandsäkerhetsskäl.

På balkonger är endast el- eller gasolgrillar tillåtna. I lägenheten och på inglasad balkong är det inte tillåtet med gasoltuber större än 5 liter. På balkong som inte är inglasad är det tillåtet med gasoltuber upp till 30 liter. Kolgrillar är inte alls tillåtna på balkongerna, utan endast på innergårdarna.

Skydda ditt hem mot bränder – tips för en ökad brandsäkerhet

Här får du också några tips om hur du kan skydda dig mot bränder:

 • Glömda stearinljus orsakar många bränder. Släck alltid ljusen när du lämnar rummet
 • Se till att TV:n står luftigt
 • Dra ur kontakten till kaffebryggare, vattenkokare, hårtork mm när de inte används
 • Låt inte disk- eller tvättmaskin eller torktumlare vara igång när du sover eller går hemifrån
 • Håll rent från brännbart material på och runt om spisen. Rengör spisfläkten då och då
 • Se till att små barn aldrig får tag i tändstickor eller cigarettändare
 • Rök aldrig i sängen
 • Se till att glödlampor och spotlights inte kommer åt något brännbart
 • Byt blinkande lysrör omedelbart och byt samtidigt glimtändaren
 • Var rädd om elsladdar så att de inte kläms eller skadas. Byt dom om de är trasiga
 • Och glöm inte att regelbundet kontrollera att din brandvarnare fungerar

Om det börjar brinna

Agera direkt!
Grundregeln är RÄDDA VARNA LARMA SLÄCK

Brand i kläder
Om det brinner i någons kläder – se till att snabbt få ner personen på golvet. Om man står upp eller springer runt sprider sig branden snabbare och dessutom ökar risken för brännskador i andningsvägarna. Släck elden genom att slänga en filt eller liknande över personen. Det är viktigt att det du släcker med är gjort av naturmaterial. Konstfibrer, som t ex fleece, tar lätt eld.

Brand i kastrull
Om det börjar brinna i en kastrull – flytta den från plattat och kväv branden med ett lock. Använd aldrig vatten om det brinner i margarin eller olja, för då ”exploderar” det brinnande fettet.

Brand i TV
Vid brand i TV – dra ur kontakten. Släck med en handbrandsläckare eller genom att hälla på vatten.

Annan brand
Är branden liten, försök att släcka, men ta inga onödiga risker. Om du har en handbrandsläckare till hands – ryck ur sprinten, närma dig branden i låg ställning och spruta mot det som brinner, inte mot lågorna. Håll dig under röken.

När du inte kan släcka själv
Har du ingen möjlighet att släcka på ett säkert sätt är det viktigaste att du snabbt tar dig ut. Stäng dörren till rummet där det brinner och stäng också lägenhetsdörren när alla har kommit ut. Annars sprids röken till trapphuset. Larma 112 och varna grannarna.

Brand på annan plats i huset
Stanna kvar i lägenheten. Lägenhetsdörren ska normalt stå emot en brand i upp till 60 minuter. Våta handdukar hjälper till att täta runt dörren. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus och använd aldrig hissen vid brand. Larma 112 och påkalla uppmärksamhet genom fönstret eller balkongen.

Behövs hjälp – larma 112
Behövs hjälp, ring 112 så hamnar du hos en larmoperatör på SOS-centralen. För att få den bästa och snabbaste hjälpen – svara på larmoperatörens frågor om vad som har inträffat, var det har hänt, vilket telefonnummer du ringer ifrån osv.
Om du kan – möt upp när hjälpen kommer för att visa vägen och spara tid.