Nycklar, taggar och fjärrkontroller

Nycklar

Varje lägenhet har tre nycklar som går till lägenheten, ytterdörren, cykelförråd, barnvagnsförråd, källarförrådet, återvinningsrummet och garaget (inifrån). Dessa ska överlämnas till nästa ägare vid lägenhetsbyte. Om du behöver extra nycklar, kontakta styrelsen.

Garagetagg

Alla som har plats i garaget får en garagetagg. Den öppnar endast porten in till garaget, i nedfartsrampen på innergården. Läs mer här om parkering.

Fjärrkontroll

Grinden mot Helsingborgsgatan är öppen dagtid på vardagar och förmiddagen på lördagar; övriga tider stängd. För att öppna denna krävs en fjärrkontroll som tillhandahålls och programmeras av styrelsen/föreningen till självkostnadspris. Kontakta styrelsen för info/beställning. Lämna över fjärrkontrollen till nästa innehavare vid lägenhetsbyte.

Grinden mot Helsingborgsgatan

Föreningen har fyra huvudingångar som öppnas med nyckel eller portkod. Samma nyckel (men annan portkod) fungerar för att öppna dörren i grinden mot Helsingborgsgatan.