Kontakt

Felanmälan (fastighet)
Kontakta vår fastighetsskötare Öresunds Fastighetsservice på telefon 010-206 90 10, alternativt via formuläret på deras hemsida:
Formulär för att göra Felanmälan.

Kundportal (ekonomi)
Nabo är vår ekonomiska förvaltare. För att se dina avier eller ändra aviseringsmetod, logga in i Nabos kundportal på Nabo.se. Här kan du även se uppgifter om din lägenhet och lägga ett ärende om du har några frågor. Du kan också ringa 040-631 30 50, vardagar mellan 9-12.

Styrelsen
Styrelsen för Bageriet 2 har upplösts i och med fusionen med Bageriet 1, men några av de gamla styrelsemedlemmarna ingår i den nya styrelsen för Bageriet 1. Du som bor i hus C och D kan därför även i fortsättningen använda den gamla mailadressen för att komma i kontakt med styrelsen:

Medlemmar i styrelsen för Bageriet 2 tom mars 2023
Magnus Örnberg (ordförande)
Eva Hallgren (sekreterare)
Julia Micanovic (vice ordf.)
Anders Karlsson (ledamot)
Jonas Dahlström (suppleant)

Valberedningen för Bageriet 2 tom mars 2023
Karin Andersson, sammankallande
Thomas Wallenberg