Kontakt

Felanmälan

Kontakta vår fastighetsskötare Sydsverige Entreprenad på telefon 040-6326250, alternativt via deras hemsida www.sydsverigeab.se.

Styrelsen

Kontakta styrelsen på

Ledamöter

Magnus Örnberg (Ordförande) – 

Marcus Hall (vice ordförande)

Eva Hallgren (sekreterare)

Anders Karlsson

Peter Ellström

Suppleanter

Berit Paul

Valberedningen

Kontakta valberedningen på 

Henrik Engström

Kevin Örtegren