Nycklar, taggar och fjärrkontroller

Nycklar

Varje lägenhet har tre nycklar som går till lägenheten, ytterdörren, cykelförråd, barnvagnsförråd, källarförrådet, återvinningsrummet och garaget (inifrån). Dessa ska överlämnas till nästa ägare vid lägenhetsbyte. Om du behöver extra nycklar, kontakta styrelsen.

Garagetagg

Alla som har plats i garaget får en garagetagg. Den öppnar endast porten in till garaget, i nedfartsrampen på innergården. Läs mer här om parkering.

Fjärrkontroll

Alla lägenheter får varsin fjärrkontroll till grinden ut mot Helsingborgsgatan. Denna fjärrkontroll ska lämnas över till nästa ägare vid lägenhetsbyte. För hushåll med fler än en bil går det att kvittera ut en extra fjärrkontroll mot en extra kostnad. Kontakta styrelsen för info.

Grinden mot Helsingborgsgatan

Föreningen har fyra huvudingångar som öppnas med nyckel eller portkod. Samma nyckel (men annan portkod) fungerar för att öppna dörren i grinden mot Helsingborgsgatan.