Kontakt

Felanmälan
Kontakta vår fastighetsskötare Sydsverige Entreprenad på telefon 040-6326250, alternativt via formuläret på deras hemsida:
Formulär för att göra Felanmälan.
(Obs. Ange i meddelande-fältet vilken förening och lägenhetsnummer felanmälan avser)

Styrelsen
Kontakta styrelsen på

Ledamöter
Magnus Örnberg (Ordförande) – 
Marcus Hall (vice ordförande)
Eva Hallgren (sekreterare)
Anders Karlsson
Peter Ellström

Suppleanter
Berit Paul

Valberedningen
Kontakta valberedningen på 
Henrik Engström
Kevin Örtegren