Kontakt

Felanmälan
Kontakta vår fastighetsskötare Sydsverige Entreprenad på telefon 040-6326250, alternativt via formuläret på deras hemsida:
Formulär för att göra Felanmälan.
(Obs. Ange i meddelande-fältet vilken förening och lägenhetsnummer felanmälan avser)

Styrelsen
Kontakta styrelsen på

Ledamöter
Marcus Hall (Ordförande) –
Magnus Örnberg (vice ordförande)
Eva Hallgren (sekreterare)
Anders Karlsson
Peter Ellström

Suppleanter
Jonas Dahlstrom
Julia Micanovic

Valberedningen
Kontakta valberedningen på 
Kevin Örtegren, sammankallande
Henrik Engström